Didžiuojamės esamu klientų ratu ir išlaikomais puikiais santykiais ne tik projekto metu, bet ir po jo. Į kiekvienus naujus verslo ryšius, žiūrime kaip į tęstinį abipusiai naudingą procesą, o ne vienkartinį projektą.

Žemiau pateikiame kelis projektų pavyzdžius. Dirbame tokioje verslo srityje, kurioje klientai dėl konkurencinių aplinkybių vengia būti viešinami ir mes visiškai tai gerbiame.

Plačiau apie savo patirtį Jus dominančioje srityje galime papasakoti individualaus susitikimo metu!

ĮGYVENDINTŲ PROJEKTŲ PAVYZDŽIAI

UAB "ARIMEX" ĮDIEGTA PAŽANGIŲ VADYBOS METODŲ SISTEMA

„Nors LEAN sistemos naudą geriausiai galima pamatyti tik po kelerių metų, tačiau jau dabar džiaugiamės 58% sutrumpintu produktų keitimo laiku, 10% padidintu fasavimo greičiu. Formalus metodikos diegimo etapas jau užbaigtas, tačiau ir toliau remsimės pagrindiniu LEAN principu – nuolatinis tobulėjimas.“

AUDRIUS JANIŪNAS, UAB "ARIMEX"

Plačiau apie projektą

UAB „Arimex“ įdiegta pažangių vadybos metodų sistema

UAB „Arimex” užbaigė projektą „Pažangių vadybos metodų” diegimas (Nr.VP2-2.1-ŪM-03-K-02-179), įgyvendinant Lietuvos 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją.  Šis projektas buvo vykdomas trimis etapais: maisto saugos valdymo sistemos pagal BRC standartą įdiegimas, standarto sertifikavimas bei veiklos procesų vadybos metodo LEAN diegimas.

Nepriklausomi auditoriai patvirtino, kad UAB „Arimex“ atitinka „BRC Food“ standarto reikalavimus ir įmonei pakartotinai suteiktas A – aukščiausio pranešto audito lygio sertifikatas. Tai reiškia, kad bendrovė turinti šį sertifikatą yra vertinama kaip patikima maisto produktų tiekėja. Sertifikatas užtikrina, kad įmonėje tiksliai valdomas ir griežtai kontroliuojamas žaliavų įsigijimas, gamybos procesas, produktų sandėliavimas. Visos įmonės, gavusios BRC sertifikatus, yra skelbiamos viešoje internetinėje duomenų bazėje, kurioje bet kas gali rasti patikimus partnerius bendradarbiavimui.

Pagal LEAN diegimo programą UAB „Arimex” įdiegti 5 sistemos metodai:

Kaizen – nuolatinis tobulėjimas. Visi organizacijos darbuotojai įtraukti į organizacijos procesų gerinimą teikiant pasiūlymus, kaip padidinti efektyvumą, šalinti nuostolius, gerinti saugą ir kokybę;

SW – standartizuotas darbas. Aprašyti įmonėje vykstantys procesai, siekiant padidinti darbuotojų kuriamą vertę;

SMED – greitas perėjimas, siekiant sutrumpinti vykstančius procesus ir greičiau pasiekti reikiamą rezultatą;

5S – vizualus valdymas, kurio metu sutvarkytos darbo vietos, įrankiai, standartizuotos tvarkos užtikrinimo procedūros;

Kanban – atsargų valdymas, siekiant užtikrinti optimalų atsargų kiekį organizacijoje.

Įmonei diegti LEAN sistemą padėjo UAB „TOCsprendimai“.

„UAB Arimex vadovų tiesioginis kasdieninis dalyvavimas LEAN metodikos diegime užtikrino šio projekto prioritetą darbuotojų dienotvarkėje. Taip pat tai paskatino ir visų įmonės darbuotojų aktyvų įsitraukimą į nenaudingos veiklos identifikavimą bei šalinimą. Ko pasekoje per sąlyginai neilgą laiką buvo pasiekti reikšmingi gamybos proceso efektyvumo pagerėjimai, kurie leis kompanijai toliau stiprinti savo konkurencinį pranašumą bei išsilaikyti lyderio pozicijoje savo rinkoje. Taip pat tikiuosi, kad įmonės komanda nepasitenkins pasiektais rezultatais ir ateityje nepraras įgauto veiklos procesų tobulinimo greičio. O įvairių LEAN tobulinimo įrankių naudojimas taps kompanijos darbuotojų kasdienybe,“ - sako Nerius Jasinavičius, TOC ekspertas.

Ekspertui antrina ir UAB „Arimex“ direktorius A.Janiūnas: „Nors LEAN sistemos naudą geriausiai galima pamatyti tik po kelerių metų, tačiau jau dabar džiaugiamės 58% sutrumpintu produktų keitimo laiku, 10% padidintu fasavimo greičiu. Formalus metodikos diegimo etapas jau užbaigtas, tačiau ir toliau remsimės pagrindiniu LEAN principu – nuolatinis tobulėjimas.“

Kviečiame pasižiūrėti LRT laidos "Lietuva gali" siužeto, kuriame UAB "Arimex" pasakoja apie pasiekimus: http://goo.gl/fjs16h

Dar kviečiame pasižiūrėti LRT laidos "Lietuva gali" siužeto, kurioje UAB "Arimex" pasakoja apie savo pasiekimus: http://goo.gl/fjs16h

TOC IR LEAN METODŲ TAIKYMAS

"Įmonės pelningumui ir konkurencingumui rinkoje didinti, ieškojome naujų vadybos metodų. Apie LEAN ir TOC metodus girdėjome jau anksčiau, tačiau savarankiškai juos diegti įmonėje nebuvome pajėgūs. Ieškodami profesionalios pagalbos, radome TOC sprendimus. Minėtų metodų diegimas įmonėje buvo gan lėtas ir sudėtingas procesas, tačiau konsultantų dėka, jau pirmieji pokyčiai atnešė apčiuopiamų rezultatų. Projektui pasibaigus, įmonės darbuotojai įgavę reikiamą patirtį ir žinias ir toliau taiko TOC ir LEAN metodus įmonėje, o rezultatai, nors ir lėtai, bet nuolatos gerėja."

ALEKSAS KATEIVA, UAB TAUMONA

Plačiau apie projektą

TOC IR LEAN METODŲ TAIKYMAS GAMYBINĖJE ĮMONĖJE UAB TAUMONA

UAB „Taumona“ jau daugiau nei 15 metų veikianti nestandartinių baldų gamybos įmonė, kurios pagrindinės veiklos kryptys yra:
- Nestandartiniai korpusiniai baldai;
- Prekybiniai baldai ir stendai;
- HORECA baldai.

Įmonėje sėkmingai dirba ~70 darbuotojų. Sparčiai augant gamybiniams įmonės pajėgumams bei užsakymų kiekiui, įmonės vadovybė suprato, kad įmonė pradėjo susidurti su tam tikromis vidinių procesų problemomis, kurias būtų galima sumažinti. Dėl to nusprendė kreiptis į profesionalius konsultantus, kurie pagelbėtų susitvarkyti šiuos procesus.

Projekto pradžioje buvo nustatytos pagrindinės įmonės veiklos problemos:
1. Ne iki galo išnaudojami gamybiniai pajėgumai.
2. Per ilgai trunkantis užsakymų gamybos ciklas.
3. Reikšmingas broko kiekis gamybos ir administracijos procesuose.

Visa tai vedė prie vienos esminės problemos – nuolatos vėluojantys užsakymai klientams sutartu laiku. O tai savaime gadino santykius su klientais ir stipriai kenkė visai įmonės reputacijai.

TOC sprendimai konsultantai, atlikę išsamią įmonės veiklos analizę bei įvertinę esamą padėtį, kartu su klientu išsikėlė tokius projekto tikslus ir uždavinius:
- Įdiegti įmonėje šiuolaikiškus vadybos metodus pagal Apribojimų teoriją (TOC) ir LEAN.
- Padidinti darbo našumą.
- Sutrumpinti užsakymo vykdymo ciklą.
- Padidinti įmonės pralaidumą (pagaminti daugiau).

Visas projektas, kuris iš viso truko 17 mėnesių, buvo padalintas ir suskirstytas į šiuos etapus:
1. Esamų procesų analizė
2. Įmonės veiklos vertinimas
3. Gamybos valdymo sistemos (GVS) diegimas
4. Gamybos procesų optimizavimas
5. Surinkimo veiklos procesų optimizavimas
6. Rinkos segmentavimas
7. Pardavimų procesų efektyvinimas.

Diegiant pokyčius įmonėje, TOC sprendimai konsultantai susidūrė ir su dažnomis vidinėmis įmonės problemomis: darbuotojai buvo abejingi ir priešinosi pokyčiams. Taip pat įmonė neturėjo aiškių veiklos procesų ir priskirtų atsakingų asmenų, kurie būtų atsakingi už: veiklos vertinimą, darbų organizavimą ir kokybės kontrolę.

Tačiau, svarbiausia buvo Vadovybės pasiryžimas ir noras priimti pokyčius: tai įkvepia ir visus likusius darbuotojus, ypač kai nauda pasijaučia gana greitai jau po pirmųjų įvestų pokyčių.

Projekto eigoje buvo paruošti darbo vietų tvarkos standartai, kurie vadinasi „5S standartu“. Šių standartų turi laikytis kiekvienas darbuotojas, nepriklausomai kokiame darbo bare dirba.

Išanalizavus visą baldų gamybos procesą, buvo pastebėta ir nustatyta, kad dažyklos darbo bare vykstantys perderinimai užtrunka ganėtinai ilgai. Be to, buvo nustatyta, kad dažyklos darbo baras yra vienas iš pagrindinių ribojančių resursų, kuris daro įtaką visam įmonės pralaidumui. Dėl to buvo ypatingai svarbu išanalizuoti šio darbo baro veiklą bei pasiūlyti darbo našumą gerinančių sprendimų. Buvo išanalizuotas kiekvienas šio darbo baro darbuotojų atliekamas veiksmas, išanalizuotos jų judėjimo kryptys gamykloje ir buvo pastebėta, kad dažytojai atlieka per daug vertės nekuriančių darbų, kurie galėtų būti atlikti pagalbinių darbuotojų. Taigi įmonės vadovybei buvo pateiktos rekomendacijos pokyčiams atlikti, kad šio darbo baro rezultatai ženkliai pagerėtų, o kadangi tai vienas pagrindinių ribojančių resursų –ženkliai pagerėtų ir visos gamyklos darbo rezultatai.

Taigi, sprendžiant minėtas problemas, įmonėje UAB „Taumona“, buvo:
- įdiegta gamybos valdymo sistema (GVS);
- įvesti kasdieniniai gamybiniai susirinkimai,
- sukurta gamybos tobulinimo (Kaizen) grupė,
- įvesta darbuotojų skatinimo sistema,
- pertvarkytas surinkimo procesas,
- nustatyta bendra gamybos darbo vietų auditavimo tvarka,
- įvesta gamybos broko kontrolė,
- nustatyti pagrindiniai klientų segmentai,
- sudarytas užsakymų vykdymo procesas.

Įmonė, jau iškart tik įgyvendinusi projektą, pasiekė apčiuopiamų rezultatų:
- Apyvarta padidėjo +13%
- Pralaidumas +13%
- Operacijų trukmės sutrumpinimas (surinkimo operacija) +44%

Įmonei toliau dirbant pagal naujas procedūras ir standartus – įmonės rodikliai tik gerės.

LEAN METODIKOS DIEGIMAS

"Apyvartos ir darbo našumo augimo iš „Lean“ tikisi ir UAB „Sėkmės baldai“. Pasak Virginijaus Bružo, vadovo, pirmųjų metų rezultatų dar geriau nevertinti, jie didelės naudos neparodys, rezultatai bus ateityje. Pirmaisiais mėnesiais darbuotojai naujovei priešinasi. Be to, „Sėkmės baldai“ „Lean“ diegia etapais. Pavyzdžiui, iš pradžių pagal „Lean“ reikalavimus buvo pertvarkytos dvi gamybos linijos. Tai pasiteisino. Tada imtasi antrojo etapo. „Reikia pasirengti tam, kad diegiant „Lean“ reikės daug pastangų iš vidaus. Mes tam įsteigėme specialų etatą, įdarbinome žmogų, atsakingą už diegimą. Tai, ką planavome, jau esame pasiekę ir norime kelti kartelę“, – tikina p. Bružas. 2015 m. įmonė planuoja didinti pardavimus maždaug dešimtadaliu. Tačiau augimo procentai, pasak p. Bružo, priklausys ir nuo to, kaip veiks šalies ekonomika įsivedus eurą, kaip ekonomiką paveiks krizė Rusijoje ir Baltarusijoje ir kt."

VIRGINIJUS BRUŽAS, UAB SĖKMĖS BALDAI (GINTARO BALDAI)

Citata iš vz.lt straipsnio (PREMIUM).

Skaityti visą straipsnį

ATSARGŲ ĮMONĖJE VALDYMAS: "OKSALIO" PATIRTIS

„Pasitardavome su darbuotojais, kad reikia išparduoti. Pabandom parduoti su 40% nuolaida, matom, kad neperka. Numojam ranka, ir vėl tos prekės guli. Man pačiam pradėjo kirbėti, kad kiek gi taip galima. Labai gera buvo konsultantų mintis, kad į išpardavimą, kai nuolaida nedidelė ateina savi klientai, kurie ir taip perka. Kai padarai 70% nuolaidą, perka todėl, kad pigu ir visai nebūtinai tie, kurie nuolat ateina pas mus“

GYTIS MISIUKEVIČIUS, UAB OKSALIS

Citata iš vz.lt straipsnio. UAB "Oksalis" - mūsų klientas Atsargų valdymo sistemos diegimo klausimais.

Skaityti visą straipsnį

KUO EFEKTYVIAU JUDA PRODUKCIJA, TUO DAUGIAU UŽDIRBAME

"Siekdami sėkmingai veikti dabartinėje rinkoje, mes privalome sukurti savo gaminių pridėtinę vertę. Vienas iš būdų – sėkmingai valdyti logistikos ir tiekimo grandinę. Dėl šios priežasties ir buvo nuspręst organizuoti „TOC sprendimų“ ekspertų tiekimo grandinės valdymo seminarą mūsų bendrovėje.

Sąnaudų mažinimas šiandien daug kam aktuali tema, o sėkmingas tiekimo grandinės valdymas mažina sąnaudas ir gerina klienų aptarnavimą. Praktiniai pavyzdžiai, pateikti seminaro metu, leido suprasti, kad kuo efektyviau mūsų produkcija juda iš žaliavos fazės pas mūsų klientus jau kaip produkcija, tuo daugiau mes uždirbame."

Dovilė Šteimantienė, UAB „Putokšnis“ projektų vadovė-juristė

LAIKAS - PINIGAI. MOKĖMĖS ĮGYVENDINTI PROJEKTUS LAIKU

"Mūsų įmonėje projektinė veikla pradėta taikyti gana neseniai, tad poreikis sužinoti daugiau apie projektų valdymą atsirado natūraliai. Dauguma mūsų darbuotojų yra projektų vadovai, tai jiems būtina turėti išsamių teorinių ir praktinių žinių apie projektų valdymą, kritinę grandinę. Kviesdamiesi „TOC sprendimų“ ekspertus pirmiausia tikėjomės labai konkrečių problemų sprendimo. Problemų, kurios yra visų projektų vadovų „galvos skausmas“, ir problemų, kurios susijusios būtent su mūsų verslo specifika. Kaip susitvarkyti procesus, kad projektai vyktų sklandžiai, nevėluotų, neviršytų numatyto biudžeto? Visi puikiai žino, kaip svarbu, kad projektas būtų įgyvendintas laiku. Juk laikas – pinigai. Kaip svarbu, kad dėl skubos nenukentėtų kokybė – juk būtent kokybė leidžia mums užimti svarbią vietą rinkoje. Labiausiai mūsų komandai patiko tai, kad „TOC sprendimai“ į projektų valdymą apskritai pažvelgė per mūsų įmonės prizmę, rėmėsi mūsų jau įgyvendintais projektais. Tai labai svarbu – bendrus dėsnius prisitaikyti sau. Dabar tai, ką sužinojome, stengiamės taikyti praktiškai. Peržiūrėjome daugumos projektų kalendorius, perdėliojome darbus. O rezultatus tikimės pajusti jau greitu laiku, kai baigsime įgyvendinti pradėtus projektus."

Kristina Mažeikytė, UAB „DK PZU Lietuva“ Marketingo departamento direktorė

ĮMONĖ NEGALI BŪTI PRIKLAUSOMA NUO VIENO ŽMOGAUS

"Norėdamas išlikti konkurencingas, privalai siūlyti geros kokybės produktą už patrauklią kainą. Kas gi sudaro mūsų produkcijos kainą? Pagrindinės sudedamos dalys yra žaliavos, energijos, darbo jėgos kaštai, gamybos laiko kaina, kurioje „slepiasi“ amortizaciniai atskaitymai, įmonės administraciniai, rinkodaros kaštai ir kt. Pagrindinėms žaliavų kainoms įtakos neturime. Energijos kaštams galime daryti tik nežymią įtaką – taupydami energiją. Darbo jėga brangsta augant pragyvenimo lygiui. Be lėšų, skiriamų įmonės vystymui – naujai įrangai įsigyti, naujiems produktams kurti – įmonė pasmerkta.  Kas gi lieka? Produkto gamybos laikas! Jei per tą patį laiką pagamintume daugiau, daugiau uždirbtume ir tuo pačiu mažintume vieno produkcijos vieneto gamybos savikainą. Taigi turime persitvarkyti ir suderinti tarpusavyje visus įmonės veiklos procesus: užsakymų gavimą, gamybos paruošimą, žaliavų tiekimą, gamybos vykdymą, produkcijos pateikimą užsakovams.

Kodėl tai padaryti pasirinkome „TOC sprendimus“? Turėjome tikslą sukurti ir įsidiegti  įmonės valdymo sistemą, kad nebūtume priklausomi nuo konkretaus žmogaus. Kaip žinia, personalas dabar nuolat keičiasi, tad patikėti tokį svarbų dalyką kaip įmonės procesų organizavimo sistema vienam darbuotojui yra labai rizikinga. Darbuotojas vieną dieną išeis, o kartu su juo – ir sistema. Kitų konsultacinių bendrovių siūlomos didelėms įmonėms pritaikytos valdymo sistemos dažniausiai būna griozdiškos, joms aptarnauti reikia daug darbuotojų. Tai mums netiko.

Galiu pasakyti, kad iš „TOC sprendimų“ gavome tai, ko tikėjomės. Atskirų procesų analizę ir kartu sisteminį požiūrį į problemas ir jų sprendimo būdus. Svarbiausia – konkretūs patarimai, ką ir kaip daryti."

Aurimas Kundelis, UAB „Sedes regia“ direktorius

NORINT EFEKTYVIAU PARDUOTI REIKIA SISTEMOS

"Nusprendę investuoti į savo darbuotojų mokymą pirmiausia turėjome tikslą patobulinti esamą pardavimo procesą. O tai galima pasiekti suformavus bendrą pardavimo darbuotojų supratimą apie patį pardavimo procesą ir kiekvieno iš jų vaidmens svarbą jame.

Rinkdamiesi konsultacinę įmonę, kuri padėtų mums pasiekti nusistatytą tikslą, iš tikrųjų rinkomės konkretų ekspertą – p. Nerių Jasinavičių,  kurio dėstoma ir praktikoje diegiama apribojimų teorijos metodika ir jos pritaikymas pardavimų srityje mus ir sudomino.

Patiko paprastas ir suprantamas dėstymo stilius, praktiniai žaidimai, kurie įtraukė visus. Tai iš tikrųjų veikia – dalyviai gavo tam tikro asmeninio patyrimo ir įspūdžių. Vėliau, pasinaudodami apribojimų teorijos metodika, grupėse aprašėme savo pardavimo proceso žingsnius, susikūrėme reikalingus papildomus pardavimo proceso įrankius, pakoregavome patį procesą. Iš tikrųjų mokymai viską „sudėliojo“ į savo vietas. Tai svarbu – žinoti ką, kodėl darai ir kaip turi daryti."

Asta Dekinienė, UAB „Biznio mašinų kompanija“ generalinio direktoriaus pavaduotoja marketingui ir komercijai

ĮMONĖS SU KURIOMIS JAU DIRBOME ĮVAIRIUOSE PROJEKTUOSE ARBA MOKYMUOSE:

KVIEČIAME PUODELIO ARBATOS!

Kviečiame registruotis į nemokamą valandos individualią konsultaciją, kurios metu išsiaiškinsime rūpimus klausimus bei kuo galime būti Jums naudingi.

Arba susisiekite su mumis tiesiogiai el. paštu: info@toc.lt arba tel.: 852123381

BENDRAUKIME:

UŽSIPRENUMERUOKITE NAUJIENAS: