TOC SPRENDIMAI

Pirkimo taisyklės

I. Bendrosios sąlygos

Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi internetine parduotuve toc.lt (toliau – Internetinė parduotuvė) taisykles ir pirkimo joje tvarką bei sąlygas.

Interneto tinklalapyje www.toc.lt  esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali pirkti UAB „TOC sprendimai“ siūlomas knygas (toliau – Prekė).

Internetinė parduotuvė priklauso UAB „TOC sprendimai“ įmonei (toliau – Įmonė ir/ar Pardavėjas). Detalesnę informaciją apie mus rasite skiltyje „Kontaktai“.

Pirkėjas – tai asmuo, įsigijęs Prekes toc.lt internetinėje parduotuvėje.

II. Naudojimasis internetine parduotuve

Pirkėjas, naršydamas Internetinėje parduotuvėje ir kitaip ja naudodamasis, sutinka su šiomis ir kitomis skelbiamomis Įmonės Internetinės parduotuvės Taisyklėmis, sąlygomis bei privatumo politika.

Įmonė neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta. Jeigu nesutinkate su visomis Įmonės Internetinės parduotuvės Taisyklėmis, sąlygomis bei privatumo politika arba neturite teisės sudaryti sutarčių su Įmone, Pirkėjas negali naudotis šia Internetine parduotuve ir Įmonės Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Įmonė turi teisę bet kuriuo metu pakeisti šias Taisykles. Kiekvienas pakeitimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Internetinėje parduotuvėje momento. Pirkdami Internetinėje parduotuvėje ir kitaip naudodamiesi joje siūlomomis paslaugomis, Pirkėjas patvirtina, kad susipažino
su aktualia šių Taisyklių redakcija ir su joje išdėstytomis naudojimosi Internetine parduotuve sąlygomis, ir su jomis sutinka.

III. Nuorodos į kitus elektroninius puslapius ir trečiųjų šalių paslaugos

Šioje Internetinėje parduotuvėje yra talpinamos nuorodos į kitus elektroninius puslapius, kurie yra Įmonės valdomi (1dalykas.lt, amver.lt, amverklubas.lt).

Mokėjimams surinkti ir Prekėms pristatyti Įmonė naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis, kurių paslaugų teikimo Įmonė nekontroliuoja. Šios šalys, teikdamos paslaugas, vadovaujasi savomis taisyklėmis bei sąlygomis. Įmonė nėra atsakingos už trečiųjų šalių Pirkėjui padarytą žalą, rodomą turinį ir paslaugų kokybę. Bet kokios pretenzijos, skundai, klausimai, pastebėjimai ar kaltinimai dėl trečiųjų šalių teikiamų paslaugų, veikimo ar neveikimo turi būti adresuojami tiesiogiai šioms trečiosioms šalims.

IV. Paslaugų prieinamumas

Nepaisant mūsų pastangų, kad Internetinė parduotuvė būtų prieinama 24 valandas per parą, Įmonė negali būti atsakinga už tai, jeigu Interneto svetainė kuriuo nors paros metu dėl kokios nors priežasties ar jurisdikcijos yra neprieinama.

V. Informacija apie internetinės parduotuvės vartotoją

Asmens duomenų tvarkymo ir slapukų talpinimo Internetinėje parduotuvėje tvarką ir sąlygas nustato UAB „TOC sprendimai“ privatumo politika.

Pirkėjas apsipirkdamas Internetinėje parduotuvėje turi pateikti Įmonei visą privalomąją informaciją. Ši informacija reikalinga, kad Pirkėjas galėtų tinkamai atsiskaityti už Prekes, o Įmonė tinkamai jas pristatytų. Už šios informacijos teisingumą ir tikslumą atsakingas Pirkėjas.

VI. Atsakomybė

Įmonė deda visas protingas pastangas, kad Internetinėje parduotuvėje pateikiama informacija ir turinys būtų kuo tikslesni ir aktualesni, tačiau visais atvejais Internetinėje parduotuvėje pateikiama informacija ir turinys yra tik rekomendacinio ir orientacinio pobūdžio. Todėl
Įmonė neatsako už Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtą bet kokio pobūdžio ir dydžio žalą bei nuostolius, kurie kilo dėl Internetinėje parduotuvėje pateiktos netikslios, neaktualios ar neteisingos informacijos. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti bet kurios Prekės aprašymą.

Kadangi skirtingi monitoriai atvaizduoja paveikslėlius skirtingai, Įmonė negali garantuoti, kad tikroji Prekių išvaizda yra tokia, kokia rodoma Interneto parduotuvėje. Todėl negali būti atsakinga už pastebėtus tokio pobūdžio neatitikimus. Įmonė neatsako už Prekių trūkumus ir apgadinimą, atsiradusius pristatant Prekes, dėl netinkamo Prekių laikymo ar naudojimo, taip pat natūralaus Prekių nusidėvėjimo.

Įmonė neatsako už kitų svetainių nuorodų ar turinio, nukreipto į Internetinę parduotuvę, padarytą žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, ir kompiuterinius virusus, kurie gali užkrėsti įrenginį, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybę. Įmonė taip pat nėra
atsakinga už Pirkėjo naudojimąsi Interneto parduotuve, naršymą joje ar bet kokios informacijos ar duomenų atsisiuntimą iš Internetinės parduotuvės.

Įmonė taip pat neatsakinga už Prekių apgadinimą, atsiradusį dėl įprasto tokių Prekių naudojimo ir/ar trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su Prekių apgadinimu.

Internetinėje parduotuvėje pateiktos informacijos Pirkėjas neturėtų priimti tiesiogiai ar pažodžiui, neatsižvelgdamas į kontekstą, pateikiamas sąlygas bei aprašymus. Kiek tik leidžia teisės aktai, Įmonė apriboja savo atsakomybę dėl suteikiamų garantijų ar sąlygų, susijusių su šios Internetinės parduotuvės veikla.

Įmonės atsakomybė pagal nustatytus įstatymus ir Įmonės Taisykles galima tik tuo atveju, jeigu Pirkėjas pirko Prekes tiesiogiai iš UAB „TOC sprendimai“. Šios Taisyklės ar bet kokios Įmonės suteikiamos garantijos negalioja, jeigu Prekės buvo pirktos per distributorių ar bet kokį kitą asmenį.

VII. Pirkimas

Pirkėjas gali užsisakyti Prekes bet kuriuo paros metu.

Įmonės siūlomas Prekes Pirkėjas gali pirkti tik savo vardu. Pirkėjo pateiktas užsakymas turi būti patvirtintas Įmonės.

Parduotuvėje parduodamos Prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos toc.lt parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), jeigu taikoma. Į Prekių kainą Prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų Prekių pristatymo būdą. 

Įmonė turi teisę apriboti Prekių pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Įmonė taip pat pasiliekame teisę keisti Prekių kainas bet kuriuo metu iki užsakymo pateikimo. Aukščiau išvardintomis teisėmis Įmonė naudosis priklausomai nuo kiekvienos faktinės situacijos.

VIII. Prekių perdavimas, priėmimas ir grąžinimas

Toliau išskirdami „knygas“ ir „elektronines knygas“ pateikiame tų Prekių perdavimo, priėmimo ir grąžinimo tvarką bei sąlygas.

Knygos

Jeigu Pirkėjo nusipirktos Prekės yra knygos (Prekės pateikiamos Internetinės svetainės skiltyje „Knygynas“), Pirkėjas gali užsisakyti Prekių pristatymo (atsiėmimo) paslaugą, naudojantis Omniva siuntų tarnybos teikiamomis paslaugomis („Omniva paštomatas“), ir/ar atsiimti Įmonės buveinės adresu.

Prekių pristatymo kaina ir su šia paslauga susiję papildomi mokesčiai (jeigu tokie taikomi) nurodomi Prekių krepšelyje, pasirinkus knygų pristatymo (atsiėmimo) būdą:

 • Prekes Pirkėjas gali atsiimti Pirkėjo pasirinktame „Omniva“ siuntų savitarnos terminale;
 • Prekės gali būti atsiimamos adresu UAB „TOC sprendimai“ adresu Totorių 30-3, LT-01144 Vilnius, darbo dienomis – 10.00-17.00 val.

Internetinėje parduotuvėje perkant knygas reikia nurodyti, kad Pirkėjas pageidauja Prekes gauti, tuomet Įmonė inicijuos Prekių siuntimą tik tada, kai gaus Pirkėjo mokėjimo patvirtinimą, kurį sudaro nupirktų Prekių kaina, mokėtini mokesčiai (jei taikomi) bei Prekių pristatymo kaina. Įmonė pasilieka teisę reikalauti atlikti papildomus mokėjimus už pakartotinį Prekių pristatymą, jeigu Pirkėjas laiku neatsiima pristatytų Prekių.

Tuo atveju, jeigu dėl nenumatytų aplinkybių knygų Pirkėjui nėra galimybės pristatyti per numatytus terminus, Pardavėjas informuoja Pirkėją nurodyto el. pašto adresu.

Prekių priėmimas (atsiėmimas) reiškia Prekių kiekybės ir kokybės patvirtinimą. Jeigu patikrinę Prekes Pirkėjas turi kokių nors nusiskundimų, tai pareikšti turi Prekes pristačiusiam kurjeriui.

Pirkėjas turite teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių gavimo dienos grąžinti dėl kokios nors priežasties nebereikalingas nusipirktas knygas ir atgauti visus už jas sumokėtus pinigus. Norėdami įgyvendinti šią Prekių grąžinimo teisę, turite per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių gavimo dienos: (a) nedviprasmiškai informuoti Įmonę apie savo sprendimą atšaukti pirkimą el. paštu info@toc.lt arba (b) pateikti prašymą atšaukti pirkimą ir grąžinti mums knygas tiesiogiai adresu Totorių 30-3, LT-01144 Vilnius, Lietuva. Grąžinamos Prekės turi būti naujos būklės, t.y. tokios būklės, kaip kad buvo gautos. Prašymas atšaukti pirkimą yra laisvos formos, tačiau jame privaloma nurodyti: (a) Prekių užsakymo numerį, (b) pirkėjo vardą ir pavardę arba pavadinimą ir (c) grąžinamas Prekes. Prekių grąžinimo išlaidos tenka Prekių pirkėjui.

14 (keturiolikos) dienų Prekių grąžinimo terminas taikomas tik tuo atveju, jeigu Prekes pirkote tiesiogiai iš Įmonės Internetinės parduotuvės. Tuo atveju, jeigu pirkote iš distributoriaus ar bet kokio kito asmens, dėl galimybės grąžinti Prekes turite kreiptis tiesiogiai į Prekes Pirkėjui pardavusį asmenį.

Jeigu Pirkėjui parduotos Prekės turi defektų, galite susisiekti su UAB „TOC sprendimai“ per 14 (dienų) ir Įmonė Pirkėjui nemokamai pakeis knygą, sumažins kainą ar grąžins už ją sumokėtus pinigus. Dalinės kompensacijos arba visų sumokėtų pinigų grąžinimo galima reikalauti tik tuo atveju, jei Prekių neįmanoma pakeisti, jų buvo atsisakyti pirkimo metu.

Elektroninės knygos

Jeigu Prekės yra elektroninės knygos (skaitmeninis turinys), įsigytas Prekes Pirkėjas gauna elektroniniu būdu į savo galinio ryšio įrenginį. Šios Prekės yra laikomos tinkamai Pirkėjui pateiktomis nuo to momento, kai elektroninė knyga išsiunčiama Pirkėjui nurodytu elektroniniu paštu.

Elektroninėje parduotuvėje įsigytų elektroninių knygų grąžinti ir atgauti už jas sumokėtų pinigų (jeigu būtų mokamos knygos) negalima. Norėdami, kad įsigyta nekokybiška Prekė būtų pakeista kokybiška, turite kreiptis į UAB „TOC sprendimai“ el. paštu info@toc.lt.

IX. Taikomos akcijos

Įmonė turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, Prekių kainos sumažinimus, knygų rinkinių formavimus.

Įmonė turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiamas toc.lt parduotuvės tinklalapyje. 

Įmonė gali organizuoti akcijas ir Pirkėjams suteikti nuolaidos kodus Prekėms įsigyti.

Vienos apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą.

X. Šalių įsipareigojimai

Pirkėjo

Pirkėjas, pateikęs užsakymą toc.lt parduotuvėje, privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis toc.lt parduotuve.

Pirkėjas yra atsakingas už registracijos ir/ar atliekant mokėjimą formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus.

Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė Prekę, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi iki elektroninio laiško, patvirtinančio Prekių išsiuntimą, gavimo, Pirkėjas apie tai nedelsdamas praneša Pardavėjui elektroninio pašto adresu info@toc.lt.

Pirkėjas, naudodamasis toc.lt parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų toc.lt parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir toc.lt parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis toc.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis (išsirinkti Prekę, suformuoti parduotuvėje toc.lt Prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, gauti Prekes).

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu ir atitinkamai nurodytomis sąlygomis.

Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią Prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už Prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už Prekes.

XI. Mokėjimai

UAB „TOC sprendimai“ neteikia finansinių, mokėjimo, pinigų pervedimo ir / ar su tuo susijusių paslaugų, todėl kiekvieną kartą Pirkėjas atlikdamas mokėjimą naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis. Įmonė negali būti laikomi atsakinga dėl bet kokių trečiųjų asmenų paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, šiose Taisyklėse nurodytas paslaugas.

XII. Intelektinė nuosavybė

Visas Internetinėje parduotuvėje skelbiamas turinys yra ginamas autorių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių. Pirkėjas negali šio turinio naudoti komerciniais ar bet kokiais kitais tikslais.

Įspėjame, kad neskaitmenizuotų knygų skaitmenizavimas (pavyzdžiui, pdf formatu) bei platinimas, taip pat nusipirktų elektroninių knygų platinimas yra UAB „TOC sprendimai“ intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas. Įmonė netoleruoja tokių veiksmų ir pažeistas teises gina įstatymų nustatyta tvarka.

XIII. Mokestinės nuostatos

Įmonė savo veikloje remsis ta finansine informacija, kurią pateiks Pirkėjas.

Įmonė yra laikoma PVM mokesčių mokėtoju, kurio statusą nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visus kitus mokėtinus mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant, muitinės mokesčius ir / ar kitus mokesčius (jeigu taikoma), susijusius Prekėmis, Pirkėjas turi sumokėti pats (pvz., siunčiant / pristatant  Prekes už Lietuvos Respublikos ir (ar) ES muitų sąjungos ribų gali būti taikomi prekių importo mokesčiai ir kt. atvejais).

 XIV. Taikoma teisė ir jurisdikcija

Bet koks ginčas, susijęs su Įmonės veikla ar Internetine parduotuve, yra sprendžiamas derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti derybų būdu, jis sprendžiamas naudojantis Europos Komisijos prižiūrima Elektronine ginčų sprendimo sistema.

Kaip keičiamos pirkimo internetinėje svetainėje toc.lt taisyklės? 

Internetinėje parduotuvėje toc.lt taisyklės papildymai ar pakeitimai publikuojami internetinėje svetainėje toc.lt ir įsigalioja nuo jų paskelbimo, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami toc.lt.

Rekomenduojame periodiškai apsilankyti toc.lt ir susipažinti su naujausia Taisyklių versija. Taisyklės paskutinį kartą buvo atnaujintos 2022-12-06

SUSISIEKITE SU MUMIS

Turite klausimų?

Kviečiame registruotis į nemokamą pusvalandžio individualią konsultaciją, kurios metu išsiaiškinsime rūpimus klausimus bei kuo galime būti Jums naudingi.

 • 7 + 64 =
Pakeisti kalbą

  UAB „TOC sprendimai“ yra išskirtinė konsultacinė bendrovė, teikianti kompleksines paslaugas pagal Apribojimų Teorijos (TOC) ir LEAN metodikas, garantuojančias sėkmingą organizacijų rezultatyvumą ir efektyvumą.

  REKVIZITAI

  UAB "TOC sprendimai"
  Totorių g. 30 - 3, LT-01144 Vilnius
  Tel. +370 611 22572
  El.p. info@toc.lt

  Įm. kodas 300043410
  PVM kodas LT100001169012

  Atsiskaitomoji sąskaita:
  LT107300010085688512
  Bankas: AB Swedbank
  Banko kodas 73000
  SWIFT HABALT22

  Krepšelis